Vergelijk

Premie Economy Comfort
Tijdelijk Contract € 1,96/dag € 3,05/dag
Minimumpremie per persoon  € 19,60 € 30,50
Jaarcontract € 261,30/jaar € 348,39/jaar
Dekking regio Schengentuimte Schengen rumte + Europese Unie
Waarborgen 50,000 € 100,000 €
Repatriëring voor medische redenen van de verzekerde
Medische kosten en/of hospitalisatie
Repatriëring bij overlijden van de verzekerde
Repatriëring van de verzekerde reisgezellen
Morele bijstand bij hospitalisatie
Repatriëring van de kinderen minder dan 16 jaar
Verlengd verblijf op medisch voorschrift
Dagelijkse compensatie bij hospitalisatie
Telecommunicatiekosten
Doorgeven van dringende boodschappen
Verzending van geneesmiddelen
Diefstal van reisdocumenten
Vertraging van geregistreerde bagage
Voor de volledige tekst, zie onze Algemene Voorwaarden (pdf)
Boeken
Algemene Voorwaarden
Boeken
Algemene Voorwaarden